Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni
Aktualności
30.05.2018
Zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni informuje:

że przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym OAZ i gromadzi je w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.). Na dokumentach wprowadza sie dodatkowy zapis Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organy rekonwersji moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekonwersyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

W myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w OAZ Gdynia jest Kierownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Gdyni.

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w rejestrach, przysługuje prawo do wglądu przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych