Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni
Strona główna


WITAMY NA STRONIE OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
W GDYNI

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni został powołany decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 440/MON z dn. 3 października 2007 r. celem świadczenia wszechstronnej pomocy rekonwersyjnej uprawnionym żołnierzom zawodowym, byłym żołnierzom zawodowym, małżonkom i dzieciom żołnierzy, którzy zmarli lub ponieśli śmierć w związku wykonywaniem działań służbowych.
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni zajmuje się wszelkimi działaniami, które ułatwią żołnierzowi zawodowemu przejście ze służby w Siłach Zbrojnych do pracy w sektorze cywilnym. Ośrodek działa na terenie województwa pomorskiego.

Współpracujemy z Pełnomocnikiem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, dowódcami jednostek wojskowych i kierownikami oraz dowódcami instytucji wojskowych, a także z instytucjami cywilnego rynku pracy, pracodawcami oraz instytucjami szkoleniowymi na terenie województwa pomorskiego. Z ich wsparciem prowadzimy działalność doradczą, informacyjną i szkoleniową. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych specjalistów, materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi, bazą ofert pracy oraz aktualnymi analizami lokalnych rynków pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

darmowy liczniki

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych